Categorie: vca-basis

vca-basis opleiding

VCA-basis cursus

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers willen daarom van personeel van derden een bewijs zien dat zij de veiligheid serieus nemen. Zij kunnen eisen dat alle werknemers van een opdrachtnemer het certificaat Basisveiligheid VCA overleggen. Voor leidinggevenden geldt dan als …

Lees verder