Terug naar Privé: Prijzen VCA cursussen

VCA-vol (VCA voor operationeel leidinggevenden)

 

Kosten voor de cursus VCA-vol incl. examen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Regionale examens:

 • Scherpe prijs en ook aantrekkelijke kortingen bij combinatiepakketten;
 • Altijd in de buurt;
 • 175 maal per jaar, dus nooit lang wachten;
 • In de avonduren, dus lage verletkosten;
 • Gratis proefexamens downloaden van onze site;
 • Volgens onze klanten “het beste lesmateriaal”;
 • Diploma’s & gratis pasjes binnen 1 week na het examen.

 

 

Bedrijfsexamen, open:

 • Aantrekkelijk bij minimaal 4 kandidaten voor één soort examen
 • Bespaar dan ca. 50%
 • Bepaal zelf datum, uw examen gaat altijd door
 • Mogelijk voor VCA-examens in alle standaard talen
 • Geen reiskosten voor uw medewerkers
 • Maak een keuze uit de tijden 10.00, 15.00, 16.00 of 19.00 uur
 • De officiële uitslag en diploma’s worden binnen 1 week verstuurd
 • Eenvoudig online bestellen.

 

 

Bedrijfsexamen, besloten

 • Scherpe prijs en ook aantrekkelijke kortingen;
 • Bepaal zelf datum, tijd en locatie en uw examen gaat altijd door;
 • Mogelijk in alle standaard beschikbare talen;
 • Alleen uw medewerkers als deelnemer
 • Aantrekkelijk vanaf 8 kandidaten;
 • De officiële uitslag en diploma’s worden binnen 1 week verstuurd;
 • Eenvoudig online bestellen.

 

Aanmelden? Bepaal zelf examendatum, locatie en tijd!
Als u ons twee weken voor het examen laat weten wanneer u een examen wilt laten afnemen, dan gaat uw bedrijfsexamen zeker door. U zorgt voor een geschikte locatie in (de omgeving van) uw bedrijf en nodigt de kandidaten uit; wij doen de rest.

Werkwijze bij een open bedrijfsexamen:

 

Bij een open bedrijfsexamen bepaalt u zelf de examenlocatie, -datum en –tijd.

U kunt voordelig een bedrijfsexamen laten verzorgen voor een klein aantal kandidaten, omdat wij extra kandidaten aan uw examen mogen toevoegen.

 

Minimale eisen aan de examenruimte:
De examenruimte dient voor een open bedrijfsexamen aan de volgende minimale eisen te voldoen:

 

 • examenruimte moet geschikt zijn voor minimaal 20 kandidaten;
 • De ruimte mag geen andere functie hebben dan die van examenruimte;
 • Bij aanvang van het examen is de ruimte ingericht door de opdrachtgever;
 • Alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, richting de examinator;
 • De tafels staan ook allemaal in dezelfde richting opgesteld;
 • Iedere kandidaat heeft tenminste 50×70 cm vrije werkruimte (bij voorkeur eigen tafel) ter beschikking;
 • De afstand tussen de hoofden van de kandidaten (die hetzelfde examen afleggen) dient minimaal 145 cm* te bedragen;
 • Er moet tussen de tafels minimaal 75 cm loopruimte zijn voor de surveillant;
 • De ruimte dient voldoende verlicht, rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften;
 • Op de tafels mogen alléén die spullen liggen die door onze surveillanten worden uitgedeeld;
 • In de ruimte hangen geen affiches, posters of flip-over bladen die aanwijzingen kunnen geven;
 • Tijdens de voorbereidingen op het examen mogen alleen de surveillant(en) van PBNA in de examenruimte aanwezig zijn;
 • In de examenruimte is roken verboden.
  Het examen B-VCA duurt 1 uur en de examens VOL-VCA en ViL-VCU duren 1,75 uur. Tijdens het examen worden alleen de kandidaten, de examinatoren en (eventueel) vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties Ecabo of de stichting Examenkamer en PBNA in de examenzaal toegelaten. Docenten, begeleiders of vertegenwoordigers van het bedrijf moeten buiten de examenzaal wachten totdat het examen officieel is afgesloten.
  * indien deze afstand kleiner is, zijn schotjes toegestaan, maar alleen als de kandidaten niet kunnen kijken op het examenwerk van andere kandidaten, aansluiten op het tafelblad en de examinator voldoende overzicht heeft op alle kandidaten. Deze schotjes dient u zelf te verzorgen.

   

 

Organisatie van een open bedrijfsexamen:

 

Uw organisatie:
– nodigt uw deelnemers uit,
– verzorgt de zaalruimte en de eventuele catering,
– zorgt ervoor dat onze extra kandidaten in uw locatie examen kunnen afleggen.

 

PBNA:
– nodigt de extra kandidaten uit voor het examen;
– zorgt voor de examinator(en) en de examenopgaven;
– neemt het examen af;

 

Extra kandidaten:
Als u extra kandidaten wilt toevoegen, wilt u dat dan doen via onze regionale planning. Wij kunnen er dan voor zorgen, dat we niet over het maximum aantal van 20 kandidaten gaan.

 

Annulering:
Omdat wij uw open bedrijfsexamen in onze reguliere planning opnemen, kan een éénmaal geboekt open bedrijfsexamen niet meer worden geannuleerd of verzet.

 

Voorleesexamens:

 

Kandidaten die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen meedoen aan een voorleesexamen Basisveiligheid VCA (B-VCA) in Arnhem en Zwijndrecht of bij een bedrijfsexamen.
De examinator leest alle vragen en antwoorden rustig voor en past het tempo aan op de deelnemers.
De examinator mag echter geen uitleg geven. De kandidaten hebben de opgaven ook op papier voor zich.
De inhoud van het voorleesexamen is gelijk aan de inhoud van het schriftelijke examen.