VCA-basis cursus

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers willen daarom van personeel van derden een bewijs zien dat zij de veiligheid serieus nemen. Zij kunnen eisen dat alle werknemers van een opdrachtnemer het certificaat Basisveiligheid VCA overleggen.
Voor leidinggevenden geldt dan als aanvullende eis het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Zie veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA.

 

Doelstelling VCA cursus:

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA.
De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden.
Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is.
Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval.
Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaal-industrie en in de horeca.
De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.
Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.
Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.
In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.
HTC- Opleidingen maakt gebruik van het PBNA, het PBNA is een erkend examenbureau voor de examinering van VCA.

Doelgroep:

Leidinggevenden/ ZZP’ers

Opleidingsniveau:

Voorstudie van het lesmateriaal van 3 tot 4 uur.
Er is geen vooropleiding vereist, echter een beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.

Inhoud:

Een module voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij.
In aanverwante beroepsgroepen wordt ook al gevraagd naar deze opleiding.
De module bestaat uit 13 hoofdstukken, waarin alle verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt.
De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a:

 • Arbeidsomstandigheden en milieu,
 • Arbo in de praktijk,
 • Gevaarlijke stoffen,
 • Etikettering en signalering,
 • Elektriciteit,
 • Brand en explosiegevaar,
 • Werken in besloten ruimten,
 • Werkplekeisen algemeen,
 • Hijs- en hefwerktuigen,
 • Werken op hoogte,
 • Handgereedschap,
 • Gereedschapsmachines,
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen:

Na de les wordt er een examen afgenomen waarna de cursist bij voldoende resultaat een landelijk erkend diploma krijgt.

Prijzen:

vca-basis cursus prijzen