Combitruck cursus voor het combitruck certificaat

Deze cursus combitruck is  bedoeld voor bedieners van combitrucks die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Of iemand nou dagelijks of incidenteel werkt met het voertuig, de Arbo-wet schrijft voor dat bij gebruik van een arbeidsmiddel waar bepaalde risico’s bij komen kijken, er een degelijke cursus moet zijn gevolgd.

Voor mensen zonder ervaring adviseren wij minimaal de tweedaagse cursus combitruck.


 

NB: 16 en 17-jarige combitruckchauffeurs

Een 16 of 17-jarige mag slechts onder deskundig toezicht een combitruck besturen. Wanneer een 16 of 17-jarige geen deugdelijke cursus tot combitruck bestuurder heeft gehad, is het sterk af te raden om hem op de combitruck te laten rijden.
Continu toezicht is dan vereist en dat is meestal niet haalbaar in de praktijk. In principe mogen alleen werknemers van 18 jaar of ouder zelfstandig een combitruck besturen.

Inhoud van de cursus combitruck:

Theoretisch gedeelte van de opleiding:

* veiligheid, verantwoordelijkheid en aspecten van de ARBO-wetgeving;
* algemene begrippen;
* algemene eisen;
* banden, remmen en besturing;
* het belasten van de vierwegtruck;
* algemene verkeersregels;
* pallets en verpakkingen;

praktijk:

* controle en onderhoudshandelingen;
* bediening;
* rij- en kijktechniek;
* het draaimoment;
* in- en uitrijden van diverse soorten stellingen;
* slalom- en balkoefeningen;
* veilig en efficiënt omgaan met goederen;
* uitvoeren van praktijkoefeningen.

Locatie:

De veiligheidscursus combitruck wordt in-company georganiseerd met uw- of een door u gehuurde combitruck.

Examen:

De theorie van het combitruck examen wordt getoetst d.m.v. 30 multiple choice vragen.
Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.
De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

De deelnemer krijgt na de opleiding het combitruck certificaat en is na de combitruck cursus:

* op de hoogte van de arbo regels,
* kan controle van,
* onderhoud aan,
* en kan het werken met een combitruck veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeers-/ en veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften.

Combitruckcertificaat:

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de deelnemer het combitruck certificaat: “Veilig werken met de combitruck”

Bekijk het overzicht met actuele prijzen of neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.