Terug naar Opleidingen

Orderpicktruck opleiding voor het certificaat

Inleiding opleiding orderpicktruck:

Bij het verzamelen van orders wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gemechaniseerde hulpmiddelen, waarvan de orderpicktruck  een goed voorbeeld is. Het werken met een dergelijk hulpmiddel brengt bepaalde risico`s met zich mee.
In deze cursus orderpicktruck ligt de nadruk op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd.
Tijdens speciaal voor deze cursus orderpicktruck ontwikkelde praktijkopdrachten wordt het veilig werken met de orderpicktruck geoefend.

 

Doelgroep opleiding orderpicktruck:

De opleiding orderpicktruck  is bestemd voor personen die met een orderpicktruck werken of gaan werken. De minimum-leeftijd van de cursist is 16 jaar. Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de orderpicktruck cursus alleen onder ´deskundig toezicht´ werken. ´Deskundig toezicht´ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is. Dus het alléén hebben van het orderpicktruck certificaat is niet volddoende voor die categorie van 16 tot 18 jaar

 

Doelstelling van de opleiding orderpicktruck:

 • Het veilig en bewust omgaan met de orderpicktruck.
 • Het beperken van schade aan goederen, gebouwen en materieel.
 • Verminderen van kansen op bedrijfsongevallen.
 • Voldoen aan Art.8 Arbowet en Art.7.17c Arbobesluit
 • Het onafhankelijk certificeren van uw personeel.
 • Rijklaar controle kunnen uitvoeren
 • Rijden met de orderpicktruck
 • Veiligheid en economische aspecten in acht nemen
 • Goederenbehandeling
 • Het kunnen lezen van een lastdiagram
 • Omgaan met het begrip stabiliteit
 • Het behalen van het orderpicktruck certificaat

 

Inhoud opleiding:

Tijdens de orderpicktruck opleiding wordt er in de theorie sessie ingegaan op de regels van de Arbowet en wordt er een duidelijke uitleg gegeven hoe de mensen met het voertuig om dienen te gaan. Daarnaast wordt de werking van het voertuig uitgelegd en de controlepunten die de bedieners dienen te doorlopen voordat er mee gewerkt gaat worden.

 

Toelatingseisen orderpicktruck opleiding:

Minimum leeftijd 16 jaar.

 

Certificering:

Orderpicktruck certificaat “Veilig werken met de orderpicktruck” en een Arbo-pas bijbehorend aan het orderpicktruck certificaat.

Geldigheidsduur van het orderpicktruck certificaat is 5 jaar.

Prijs opleiding orderpicktruck