Terug naar Opleidingen

Hoogwerker opleiding voor het certificaat

Inleiding hoogwerker opleiding:

De hoogwerker opleiding van HTC-Opleidingen is bestemd voor iedereen die dagelijks of incidenteel werkzaamheden op hoogte moet uitvoeren, en daarbij de  hoogwerker op vakkundige wijze moet kunnen bedienen.

Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht om werknemers die werken met gevaarlijke werktuigen, voldoende instructie te laten geven om veilig te kunnen werken. Hoogwerkers vallen ook onder die categorie. Daarom is het raadzaam om personeel o.a. het hoogwerker certificaat te laten behalen d.m.v. het laten volgen van een hoogwerker opleiding.

De eisen die aan hoogwerkers worden gesteld staan vermeld in de Europese norm EN 280. Bovendien is het een feit dat een goede kennis voor het werken met een hoogwerker de veiligheid voor personen vergroot en schade en ongevallen kan voorkomen.

 

 

Indeling en doelstelling van de hoogwerker opleiding:

Theorie hoogwerker opleiding:

 • uitleggen wat een hoogwerker is
 • de werkzaamheden noemen waarvoor een hoogwerker ingezet kan worden
 • de verschillende types hoogwerkers en hun beperkingen noemen
 • De verschillende giek- en hefsystemen van verschillende types hoogwerkers benoemen
 • de verschillende types aandrijvingen met hun toepassingsgebied noemen
 • de basiswetgeving voor het gebruik van een hoogwerker op de juiste wijze interpreteren
 • de veiligheidsvoorschriften op juiste wijze interpreteren
 • de invloed en de gevaren van de wind op de hoogwerker uitleggen
 • de gevaren van zijdelingse belasting van de hoogwerker benoemen
 • de belangrijke begrippen met betrekking tot de bedieningsorganen uitleggen / omschrijven
 • de betekenis van pictogrammen uitleggen
 • uitleg geven over stabiliteitsregels, kantelmoment van de hoogwerker
 • de onderdelen van de startcontrole noemen
 • de theorietraining wordt afgesloten met een theoretisch examen voor het behalen van het hoogwerker certificaat


Praktijk hoogwerker opleiding:

 • de veiligheidsvoorschriften toepassen
 • de keuringsdocumenten controleren
 • de dagelijkse inspectie van de hoogwerker uitvoeren, gevaarlijke defecten herkennen en deze melden
 • de hoogwerker veilig opstellen
 • orde en netheid toepassen (bv. werkplatform, vallende voorwerpen)
 • de noodbediening van de hoogwerker toepassen
 • de bedieningsorganen van de hoogwerker op correcte wijze gebruiken
 • batterijen wisselen, aansluiten en ontkoppelen
 • de controles en handelingen uitvoeren bij het einde van het werk
 • de startcontrole van de hoogwerker uitvoeren
 • de juiste rijtechniek toepassen van de hoogwerker en gebruikelijke manoeuvres uitvoeren
 • afstanden schatten (diepte en hoogte)
 • de praktijktraining wordt afgesloten met een praktijkexamen.

 

Hoogwerker certificaat:

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen van de hoogwerker opleiding ontvangt de deelnemer het hoogwerker certificaat voor het behalen van de opleiding “veilig werken met de hoogwerker”.

Bekijk het overzicht met de actuele prijzen, of neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor het behalen van het hoogwerker certificaat.