Cursus elektrische pallettruck voor het certificaat

Inleiding cursus elektrische pallettruck:

Bij het verzamelen van orders en het vervoeren en/of verplaatsen van producten in een magazijn wordt steeds vaker gebruik gemaakt van gemechaniseerde hulpmiddelen, waarvan de elektrische pallettruck  een goed voorbeeld is.

Het werken met dergelijke hulpmiddelen brengt zeker  risico`s met zich mee. In deze cursus voor de elektrische pallettruck ligt de nadruk op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn omschreven.

 

In speciaal voor deze cursus elektrische pallettruck ontwikkelde praktijkopdrachten wordt het veilig werken met de elektrische pallettruck geoefend.

 

Doelgroep cursus elektrische pallettruck:

De cursus elektrische Pallettruck (EPT) is bestemd voor personen die met een  elektrische pallettruck werken of gaan werken.  De minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar. Cursisten die jonger zijn dan 18 jaar mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de cursus alleen onder ´deskundig toezicht´ werken. ´Deskundig toezicht´ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is. Dus het alleen hebben van het elektrische pallettruck certificaat is niet afdoende voor die categorie van 16 tot 18 jaar

 

Doelstelling van de cursus elektrische pallettruck:

 • Het veilig en bewust omgaan met de elektrische pallettruck.
 • Het beperken van schade aan goederen, gebouwen en materieel.
 • Verminderen van kansen op bedrijfsongevallen.
 • Voldoen aan Art.8 Arbowet en Art.7.17c Arbobesluit
 • Het onafhankelijk certificeren van uw personeel.
 • Rijklaar controle kunnen uitvoeren
 • Rijden met de elektrische pallettruck
 • Veiligheid en economische aspecten in acht nemen
 • Goederenbehandeling
 • Het kunnen lezen van een lastdiagram
 • Omgaan met het begrip stabiliteit
 • Het kunnen laden en lossen van vrachtwagens
 • Veiligheidsvoorschriften bij het laden en  lossen van een vrachtwagen
 • Het behalen van het elektrische pallettruck certificaat

 

Cursus inhoud:

Tijdens de cursus elektrische pallettruck wordt er in de theorie sessie ingegaan op de regels van de Arbowet en wordt er een duidelijke uitleg gegeven hoe de mensen met het voertuig om dienen te gaan. Daarnaast wordt de werking van het voertuig uitgelegd en de controlepunten die de bedieners dienen te doorlopen voordat er mee gewerkt gaat worden.

 

Toelatingseisen elektrische pallettruck cursus:

Minimum leeftijd 16 jaar.

 

Certificering:

Elektrische pallettruck certificaat en een Arbo-pas bijbehorend aan het elektrische pallettruck certificaat.

Geldigheidsduur van het elektrische pallettruck certificaat is 5 jaar.

Prijs cursus elektrische pallettruck