Hoogwerker cursus voor het hoogwerker certificaat:”veilig werken met de hoogwerker”

Inleiding hoogwerker cursus:

De hoogwerker cursus is bestemd voor iedereen die dagelijks of incidenteel werkzaamheden op hoogte moet uitvoeren, en de hoogwerker op vakkundige wijze moet kunnen bedienen.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om het personeel dat werkt met potentieel gevaarlijke werktuigen, voldoende instructie te geven om veilig te kunnen werken. Hoogwerkers vallen onder die categorie. En daarom is het raadzaam om het personeel o.a. het hoogwerker certificaat te laten halen d.m.v. het laten volgen van een hoogwerker cursus.

 

Eisen die aan de hoogwerkers worden gesteld staan vermeld in de Europese norm EN 280. Bovendien is het een gegeven feit dat een goede kennis voor het werken met een hoogwerker de veiligheid voor de personen die ermee werken en de mensen daar omheen vergroot en schade en ongevallen kan voorkomen.

 

 

Indeling en doelstelling van de hoogwerker cursus:

Inhoud theorie hoogwerker cursus:

 • uitleggen wat een hoogwerker is
 • de werkzaamheden noemen waarvoor een hoogwerker ingezet kan worden
 • de verschillende types hoogwerkers en hun beperkingen noemen
 • De verschillende giek- en hefsystemen noemen
 • de verschillende types aandrijvingen met hun toepassingsgebied noemen
 • de basiswetgeving voor het gebruik van een hoogwerker op de juiste wijze interpreteren
 • de veiligheidsvoorschriften op juiste wijze interpreteren
 • de invloed en de gevaren van de wind op de hoogwerker uitleggen
 • de gevaren van zijdelingse belasting noemen
 • de belangrijke begrippen met betrekking tot de bedieningsorganen uitleggen / omschrijven
 • de betekenis van pictogrammen uitleggen
 • uitleg geven over stabiliteitsregels, kantelmoment
 • de onderdelen van de startcontrole benoemen
 • de theorietraining wordt afgesloten met een theoretisch examen voor het behalen van het hoogwerker certificaat


Praktijk hoogwerker cursus:

 • de veiligheidsvoorschriften toepassen
 • de keuringsdocumenten van de hoogwerker controleren
 • de dagelijkse inspectie van de hoogwerker uitvoeren, gevaarlijke defecten herkennen en deze melden
 • de hoogwerker veilig opstellen
 • orde en netheid toepassen (bv. werkplatform, vallende voorwerpen)
 • de noodbediening van de hoogwerker toepassen
 • de bedieningsorganen van de hoogwerker op correcte wijze gebruiken
 • batterijen wisselen, aansluiten en ontkoppelen
 • de controles en handelingen uitvoeren bij het einde van het werk
 • de startcontrole uitvoeren
 • de juiste rijtechniek toepassen en gebruikelijke manoeuvres uitvoeren
 • afstanden schatten (diepte en hoogte)
 • de praktijktraining wordt afgesloten met een praktijkexamen.

 

Hoogwerker certificaat halen.

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de deelnemer het hoogwerker certificaat voor het behalen van de hoogwerker cursus.

Bekijk het overzicht met actuele prijzen of neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor het behalen van het hoogwerker certificaat.