Vierwegtruck cursus voor het certificaat

Deze cursus is speciaal bedoeld voor bedieners van vierwegtrucks die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Of iemand nou dagelijks of incidenteel werkt met het voertuig, de Arbo-wet schrijft voor dat bij gebruik van een arbeidsmiddel waar bepaalde risico’s bij komen kijken, er een degelijke opleiding moet zijn gevolgd.

Voor mensen zonder ervaring adviseren wij minimaal de tweedaagse cursus vierwegtruck.

 

 

NB: 16 en 17-jarige vierwegtruckchauffeurs

Een 16 of 17-jarige mag slechts onder deskundig toezicht een vierwegtruck besturen. Wanneer een 16 of 17-jarige geen deugdelijke opleiding tot vierwegtruckbestuurder heeft gehad, is het sterk af te raden om hem op de vierwegtruck te laten rijden.
Continu toezicht is dan vereist en dat is meestal niet haalbaar in de praktijk. In principe mogen alleen werknemers van 18 jaar of ouder zelfstandig een vierwegtruck besturen.

Inhoud van de cursus:

Theoretisch gedeelte van de cursus.

* veiligheid, verantwoordelijkheid en aspecten van de ARBO-wetgeving;
* algemene begrippen;
* algemene eisen;
* banden, remmen en besturing;
* het belasten van de vierwegtruck;
* algemene verkeersregels;
* pallets en verpakkingen;

praktijk:

* controle en onderhoudshandelingen;
* bediening;
* rij- en kijktechniek;
* het draaimoment;
* in- en uitrijden van diverse soorten stellingen;
* slalom- en balkoefeningen;
* veilig en efficiënt omgaan met goederen;
* uitvoeren van praktijkoefeningen.

Locatie:

De veiligheidscursus wordt in-company georganiseerd met uw- of een door u gehuurde vierwegtruck.

Examen:

De theorie van het vierwegtruck examen wordt getoetst d.m.v. 30 multiple choice vragen.
Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.
De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

De deelnemer krijgt na de cursus het vierwegtruck certificaat en is na de cursus:

* op de hoogte van de arbo regels,
* kan controle van,
* onderhoud aan,
* en kan het werken met een vierwegtruck veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeers-/ en veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften.

vierwegtruckcertificaat:

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de deelnemer het vierwegtruck certificaat voor het behalen van de cursus”veilig werken met de vierwegtruck”

Bekijk het overzicht met actuele prijzen of neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.