Zijlader cursus volgen voor het certificaat

Het zijlader certificaat halen na het volgen van de zijlader cursus

Deze cursus is speciaal bedoeld voor bedieners van zijladers, die 16 jaar of ouder
zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Of iemand nou dagelijks of incidenteel werkt met één van de voertuigen, de Arbo-wet schrijft voor dat bij gebruik van een arbeidsmiddel waar bepaalde risico’s bij komen kijken, er een degelijke cursus moet zijn gevolgd.

Voor mensen zonder ervaring adviseren wij minimaal de tweedaagse zijlader cursus.

 

NB: 16 en 17-jarige chauffeurs

Een 16 of 17-jarige mag slechts onder deskundig toezicht een zijlader besturen.
Wanneer een 16 of 17-jarige geen deugdelijke opleiding tot zijladerbestuurder heeft gehad, is het sterk af te raden om hem op het voertuig te laten rijden. Continu toezicht is dan vereist en dat is meestal niet haalbaar in de praktijk. In principe mogen alleen werknemers van 18 jaar of ouder zelfstandig een zijlader besturen.

Inhoud van de zijlader opleiding

Theoretisch gedeelte van de opleiding:

 • veiligheid, verantwoordelijkheid en aspecten van de ARBO-wetgeving;
 • algemene begrippen;
 • algemene eisen;
 • banden, remmen en besturing;
 • het belasten van de zijlader;
 • algemene verkeersregels;
 • pallets en verpakkingen;
 • de diverse soorten van aandrijvingen (gas, diesel en elektro).

praktijk:

 • controle en onderhoudshandelingen;
 • bediening;
 • rij- en kijktechniek;
 • het draaimoment;
 • het laden en lossen van vrachtwagens;
 • in- en uitrijden van diverse soorten stellingen;
 • slalom- en balkoefeningen;
 • veilig en efficiënt omgaan met goederen;
 • uitvoeren van praktijkoefeningen.

Locatie:

De veiligheidscursus wordt in-company georganiseerd met uw- of een door u gehuurde zijlader.

Examen:

De theorie van de zijlader cursus wordt tijdens het examen getoetst d.m.v. 30 multiple choice vragen.
Bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.
De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

De deelnemer krijgt na de cursus het zijlader certificaat en is na de opleiding:

 • op de hoogte van de arbo regels,
 • kan controle van,
 • onderhoud aan,
 • en kan het werken met een zijlader veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeers-/ en veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften.

Zijlader certificaat:

Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de deelnemer het zijlader certificaat voor het behalen van de zijlader cursus “Veilig werken met de zijlader”.

Bekijk het overzicht met actuele prijzen of neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.